Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ochtend en Resurrectio nocturna, door Nic. Hazendonk. Uitgegeven door G. Alsbach & Co., Amsterdam.

Meisje , door Charles Heynen. Uitgegeven door G. Alsbach & Co., Amsterdam.

Nacht en Morgenstond, door Bertha Tideman-Wijers. Verkrijgbaar bij G. H. van Eek & Zoon, Den Haag.

Meer, door Joh. F. Keja. Uitgegeven door den Bond van Arbeiders-Zangvereenigingen in Nederland.

EENZAME LIEDJES

De wilgen, door Corn. Dopper. Uitgegeven door de Nederlandsche Koorvereeniging.

De wilgen, door Nic. Hazendonk. Uitgegeven door G. Alsbach & Co., Amsterdam.

Voor jou en mij, door Mevr. A. Mesritz-van Velthuysen. Uitgegeven door K. van der Meer, Amsterdam.

Moed, Zomer, Leven, door J. P. J. Wierts, Den Haag.

UIT STILTE EN STRIJD

Cupidootje, door Dina Appeldoorn. Uitgegeven door Van der

Haar & van Ketel, 's Gravenhage. Cupidootje, door Hendrika van Tussenbroek. Uitgegeven door

J. A. H. Wagenaar, Utrecht. De daad, door Jan van Duinen. Uitgegeven door N.V. De nieuwe

Muziekhandel, Amsterdam. Paarlende webben, door Joh. F. Keja. Uitgegeven door den Bond

van Arbeiders-Zangvereenigingen.

ZINGENDE STEMMEN

Vrede, door H. J. den Hertog. Uitgegeven door G. Alsbach

& Co. te Amsterdam. Liedje, door J. P. J. Wierts. Uitgegeven door den Bond van

Gem. zangvereenigingen „Eendracht maakt macht".

Sluiten