Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERKLARINGEN

bldz. 7 Krishna, de schaapherder, Identiek met Krlshna Vasudéva, een der menschelijke gestalten Vishnus.

BIndraban: heilig woud en dorp in het district Batura, een bedevaartsoord. Narawana: een der hamen Vishnus.

„ 8 Govinda: bijnaam van Krlshna.

Maya: de magische tooverkracht der -goden en demonen, het bedrog der wereldillusie, de schijn der werkelijkheid.

Brahman: de spelend scheppende wereldgeest, naast Vishnu en Civa de derde god der Indische drieëenheid.

„ 9/10 Vitthal: naam van Vishnu, oorspronkelijk de lokaalgodheid van Pandharpur. In het bizonder ontfermt hij zich over de geringe en verachte kasten. De vierde strofe heeft betrekking op de leer van Karma.

„ 14 De Veden of de Veda zijn de oudste Indische hymnen en vormen gezamenlijk de heilige schrift van het orthodoxe hinduïsme. Pandurang: naam van Vishnu-Vitthal van Pandharpur.

„ 17 De Yamuna is de grootste rechter zijarm van den Ganges.

Krishna: de menschwording van Vishnu.

„ 18 Bindraban: zie aanteekening bij bldz. 7.

Tilakam: met verf, leem of asch op het voorhoofd geschilderd sekte-kenteeken. Girdhar: bijnaam van Krishna.

„ 22 Rama: de held van het groote epos Ramayana. Rama wordt eveneens voor een menschwording van Vishnu gehouden.

Sluiten