Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Generzijds zijt Gij van woord en denken,

Door de liefde slechts zijt Gij, o God,

Gansch te omvaadmen en gansch te doorkennen.

Kan ik U zoeken wanneer ik asceet ben, Kan ik U zoeken wanneer ik U offer, Kan ik U vinden in 's wijzen wijsheid?

O, Schoongelokte, Neem mijne liefde, Gelijk zij ontbloeit In den 'eenvoud mijns harten.

Sluiten