Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijn hart, o broeder, hongert naar den waren Meester, Den waren Meester, die der Liefde waren beker Waarlijk met Liefde vult,

Die zelve daaruit teugt en mij te drinken biedt.

Hij heeft der treurnis sluier weggereten

Van vóór mijn oogen en mij Brahmans pracht getoond.

Heeft alle werelden die Hem zich openbaren

Mij geopenbaard

En heeft mijn oor vervuld met melodieën, eindeloos zoet.

Hij deed mij schouwen, hoe in één kiem zijn besloten

Blijdschap en zorg;

— En ik wist: Zijn woord was Liefde.

Hoort naar 't geen u Kabir kondschapt:

Ver verwijderd is van elk gevaar,

Hij, die 's Meesters wankellooze wijsheid

Wankelloos erkent als laatste '

Toevlucht.

Sluiten