Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhaal mij, o mijn zwaan, uw oude sproke. Vanwaar uw vlucht? En werwaarts wendt ge uw weg? Waar vouwt ter rust gij uwe vleuglen? Wien zuit uw avondlied gij zingen?

O als gij heden vroeg ontwaakt, mijn zwaan,

stort u omhoog en volg mijn pad.

Volg mij in 't gindsche land, waar zorg en twijfel

Niet aadmen kunnen, en de dood,

De zwarte engel, geen verschrikking baart

Nog bloesemt lente in de boomen,

En warme geuren draagt de luwe wind:

Ik ben in hem, hij is in mij.

De bij mijns harten duikt in bloemen onder eh wenscht niets mèèr —

Sluiten