Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ben niet vroom,

Toch ben ik ook niet goddeloos.

Ik leef niet naar het neergeschreven recht,

Toch weêrsta 'k daarom de wetten niet.

Ik tel mij niet tot de profeten,

Toch ben 'k geen minnaar van het marktgeschrei

Ik ben niet vrij,

Toch kwellen mij geen keetnen. 'k Ben niet nabij,

Maar ook niet ver verwijderd van mijn wit. De honger naar den hemel is mij vreemd, Daarom schrikt mij de helsche hel niet af.

Ik ben de daad —

En het niet-handelen ben ik.

Mijn wijsheid is zoozeer eenvoudig: Tot wie haar wel begrijpt, spreekt zij:

Kabir predikt nergens opbouw, Doch ook afbraak leert hij niet.

Sluiten