Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De mensch: een pop uit draad en leem: En danst.

Hij lynxt en loert en spiedt en liegt En — danst.

Hij barst van trots als hij zijn prooi verstrikt, Doch als de buit zijn gierige hand ontglipt. Begint hij te schreien.

Over zijne woorden, zijne daden en zijn denken Zweeft bedrieglijk zijn genieting.

Als hij sterft

Wordt hij immer weêr geboren Tot hij sterven mag.

Rav-Das spreekt: De wereld is een ijdel spel. Ik heb een brug naar God geslagen.

Sluiten