Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heer. Dat is hij, den meester. Meester Bladder. De school is uit en de meester maakt zijn wandeling door de schoone en liefelijke natuur. Den meester is blootshoofds, want hij is zoo maar evekes zijn deur uitgegaan. Eenen doopeling! Den meester heeft de vrouwen staande gehouden en als Simon Wijnands en Jan Olie dichtebij kommen, dan vatten ze allebei hun pet voor den meester af.

Dag mijnheer den bovenmeester!

Mijnheer den bovenmeester glimlacht vriendelijk

en welwillend. Hij heeft zoo'n slag om met den trouwhartigen naleven eenvoud van ons menschen om te gaan. Mie van Dinther licht den neteldoek op. De meester kijkt en lacht. Jazeker, 't is een schoon kind. Hoe zal je 't doopen?

Marie, zegt Mie van Dinther.

En de tweede naam?

De tweede naam. Ja, eerlijk gezegd stond hij weinig

vast. Ze hadden erover gesproken het eenen tweeden naam te geven naar grootmoeders van de vrouws kant of, net als den eersten naam, naar de meter.

Je moet het Maria Magdalena noemen, zegt de meester. Dat klinkt schoon* Het is een prachtige naam. Maria Magdalena was een der heilige vrouwen onder het kruis en een der vrouwen die op den Paaschmorgen den steen van Christus' graf gingen wentelen.

Juust, zegt Jan Olie.

Jan Olie knikt, vol waardeering voor het onderricht.

Juust, de meester weet het.

Simon Wijnands, zegt Jan Olie, ik als peter zijnde vraag oe: noem het kind Maria Magdalena.

Het Donkere Licht

2

Sluiten