Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zii staat en zij ziet rond. Zij ziet Marieke mee dr vragende gezicht. Zij gaat zitten de keinder aan. d ren knie en op den stond dnwt ze d'r gezicht weg in den nïe twee handen geheven blauwen schofc en smoort Tv heete schruwen, dat breekt uit de knelling van haar dichtgeknepen keel. Marieke bij de tafd mee d r vm^erte 2 den mond, schuurt d'r een klumpke op en neer over den vloer.

Vader is weg. Het huis, mee moeders en de keinder, het is leeger. Het leven heeft eenen anderen gang Moeder he'eft haar zorgen. Nou is er geenen mensch in huis, die komt en gaat en zwijgend de baasis, daarvóór gezorgd wordt, voor zijn eten en zijn Meer en^ie gevreesd wordt, als-t-ie kwaaj zin hee t en Stïls Simon Wijnands zijn vrouw heeft haar lange Sten van diepe eenzaamheid en mist den slaap van hiJ mensch neven haar. Zij ontbeert de stem ITn hZZ mensch en zijnen gang en meesterschap in £1* huis. Zij gevoelt een gemis als zij voor den avondkost^n bord niet verrig hoeft te> zettenEn d^ avond staat de zorg van vaders leeg De> klok slaat de uren. Dit zijn nog dagen van groeten angst en van gedachten aan den gruwehjken oorlog. D r zalgeen honger komme da ze er af sterven, in Simon Wijnands ^nf uis Nee. Door krijgt haar beetje vergoedmg van 't riik den gemeentebooi brengt het. Ze krijgt net omdat het gezin zijnen kostganger is gaan rmssen. STeDoor. Ze melkte de geit. Zestond nadien mee den riekirTden hof en mee d'ren blauwen scholk voor ze h\ef den voet in den klomp mee 't nempke, ze zette

Sluiten