Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vlakten binnen die wallen werden nooit opgevuld. Zoo kreeg Enkhuizen ook zijn eigenaardig dualistisch karakter: binnen de wallen liggen uitgestrekte akkers en graslanden, staan boerderijen, en ook nu nog komen aan sommige grachtjes mestvaalten voor!

Na den Franschen tijd in een periode van groot verval, werden de stijl-volle solide gebouwen gesloopt, en.... werd handel in puin een der bestaansmiddelen van het stadje. Toen kwamen er de vele „spokige leegtens", waar bij een armelijke verlichting, een overdadige gelegenheid was voor het .opbloeien en laten voortleven van „donkere vertelsels".*)

Zoo werd het ook een stad, die binnen zijn wallen staat, „als een oud besje in het ruime kleed van een jonge welvarende vrouw."s)

HAAR JEUGD IN HET Lieflijk en bekoorlijk STILLE STADJE.f kan de stad zijn indruk

maken op den- toerist, die het komt bezoeken op zSjfi zwerftocht langs de „doode steden" der Zuiderzee.

Maar wie dieper speurt, weet al te goed, hoe dat lieflijke en bekoorlijke toch voor een deel slechts de buitenkant is. „Fel wordt in zoo'n

*) Sterke Webben, blz. 21. *) Grillige Schaduwen.

Sluiten