Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatschappij verzocht me, ze gebundeld temogen uitgeven!

En nu houd ik ook zoo van deze vertellingen. Ik ben er erg trotsch op, en ik houd er van, net zooals een Moeder doet van haar zieke kindje, dat langen tijd dobberde tusschen leven en dood, maar dat dan opeens alle kwaaltjes te boven komt en de groei in de botten krijgt! En ik lees er vaak in! Mijn zelf-verzekerde kinderen De Zondaar, Tijne en Rieuwertje, och. die trekken toch wel de aandacht!"

DE „CHRISTELIJKE" Wie een boek leest als PERIODE. Tijne van Hilletje voelt

dat de schrijfster in een Christelijk-Calvinistische omgeving moet zijn opgegroeid, omdat zij zich anders moeilijk zoo in de oud-testamentische geloofsopvatting, waarin de confessioneel-orthodoxen bij voorkeur verwijlen, had kunnen indenken, ja, dat zij indien zij het geloof der vaderen geheel had losgelaten, niet zoo uitnemend in de weergave van het eenvoudige Eilandsche meisje had kunnen slagen.

Wel stond zij langen tijd critisch tegenover het kerkelijk element in het geloofsleven.

Ook Rieuwertje werd evenals Tijne een Christelijk boek, doch geen kerkelijk, hij vindt

Sluiten