Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<ie redding voor zijn ziel bij een klein groepje paars-verkleumde Heilsoldaatjes.

Aanvankelijk stond zij met haar beide voeten -op den grondslag van de orthodox-Christelijke geloofsopvatting en haar ideaal was een „Christelijke" schrijfster te worden.

Dat is zij ook geworden, maar langs een anderen weg, dan zij zelf gedacht had.

Haar arbeid voor Christelijke bladen bracht botsing na botsing.

Want de geest van het geschrevene liep niet steeds in de van-ouds gebaande wegen, zooals die vastgesteld zijn voor alle tijden door geloofsbelijdenissen en leerregels, onveranderlijk als een dogma en geen rekening houdend met nieuwere opvattingen.

Zoo waagde zij het een keer de oprechte vroomheid te beschrijven van een oud moedertje, dat haar verborgen Gods-omgang had en. .. dat vrome moedertje ging niet ter kerke!

En de redactie van het Christelijk blad vond het bedachtzamer de relaties met zoo'n revolutionaire schrijfster direct af te breken.

Want al is de preek nog'zoo vervelend, en al laat de prediker alleen maar hooren de dreuning van den heiligen donder op den Sinaï en zoo heel weinig van de liefde, die in Jezus Christus is, de Apostel heeft gegeven als een

Sluiten