Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slag, doch de meeste literatoren, die slagen, verkregen het, doordat zij, vaak na zwaren ingespannen arbeid, op een bepaald moment kwamen met een boek, dat in het middelpunt der belangstelling staat.

Zoo A. M. de Jong met Merijntje.

Soms is het tot stand komen van dat contact onlogisch. Waarom bereikte Jo van Ammers het met De Opstandigen, en waarom niet reeds met een gaaf boek als Het huis der vreugden?

Waarom kreeg Alie Smeding het pas met De Zondaar, waarom niet reeds eerder met Achter het Anker?, een boek, dat verdiende bij duizenden exemplaren verkocht te worden, en dat toch pas na vier jaar herdrukt werd.

Eerst De Zondaar bracht het contact, en in een ongekende mate.

Na den Grooten oorlog was er, na de politieke verwikkelingen met België, geen kwestie die in Nederland de openbare meening zoo in beroering bracht, als deze moderne-zedenroman.

Tot in Zuid-Afrika getuigde men: „Dit staan vas, dat De Zondaar die naam van die skryfster baie bekend gemaakt het." *)

!) Die Volkstem, 23 Febr. '29.

Sluiten