Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het schijnt wel erg penibel te zijn een collegacriticus, die de plank mis is, terecht te wijzen!

TIJNE VAN HILLETJE. Toen zij Annie van Ees het „Prinsesje" zag spelen, kreeg zij ook de begeerte Tijne van Hilletje te beschrijven, het eenvoudige zwaar-beproefde Eüandsche kind, dat zich van vreemde smetten vrij wil houden.

Hieraan werkte zij met groote voldoening, in den tijd toen het geluk zijn intree in haar leven deed. Duidelijk heeft zich aan haar door het samenleven met haar man de waarheid geopenbaard, dat alle strijd vermild en alk zonde verzoend wordt, door het eeuwige wonder der liefde. Hiervan is Tijne de weerspiegeling.

Zij schilderde haar voor ons naar den schrijftrant, dien zij zich sinds De Zondaar eigen heeft gemaakt, in een rustige opeenvolging der hoofdstukken: de Eilandsche sfeer, de Zondagsche stenmiingen, de Eilandsche vrijages en al wat haar in dit kleine wereldje interessant voorkwam, om iets meesterlijks te geven in het hoofdstuk van den Storm-over-hetEiland, de daverende dreuning van wind en water, zooals cüe in onze literatuur nog niet voorkwam.

Sluiten