Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den transcendent Verborgen Alverwekker van zijn en bewustzijn, van essentie en existentie. Aldus mag het spontane en geordende of wetmatige van den menschelijken passief-actieven bewustzijnskring naar wording, vorm en inhoud worden gereduceerd als ontsprongen aan den Aloorsprong. Dit openbaringsbegrip met zijn objectief accent gaat voort uit onbevooroordeelde ervaring en bezinning, die beide moeten constateeren, dat de menschelijke bewustzijnskring naar zijn gesteldheid heenwijst over eigen grenzen heen naar het achterbewuste, als naar het oorspronkelijke, uit welks drang het menschelijk bewustzijn met zijn inhoud ontspringt, aangezien het daaruit blijkt gewekt, geopenbaard en vervuld. Het menschelijk bewustzijn richt zich daarom, instinctief reeds, op het bewustzijnstranscendente27), aangezien dat bewustzijn naar wording, vorm en inhoud ontstaat, bestaat en vergaat (opgaat) uit de Oorspronkelijke Verborgenheid, die in het menschelijk, empirisch, phaenomenaal bewustzijn naar wording, vorm en inhoud openbaar wordt.

Ongeoorloofd is het daarom, gelijk wij constateerden en thans resumeeren, het openbaringsbegrip te beperken tot „heilsopen-

Sluiten