Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

telijk bewustzijn phaenomenologisch te rechtvaardigen.

Een grondervaring van het menschelijk bewustzijn toch is voorts deze, dat niet slechts dit bewustzijn zelf maar ook zijn inhoud steeds gebonden blijkt aan den drieslag van het ontstaan, bestaan en vergaan (opgaan). Het individueel bewustzijn met zijn innerlijke roerselen en ook met zijn uiterlijke gewaarwordingen, waarnemingen, voorstellingen, begrippen blijkt op te komen uit het Verborgene. De bewustzijnskring is als de lichtkring van een tooverlantaarn, waarin de beelden verschijnen, korter of langer verwijlen en eindelijk weder verdwijnen. Met deze allereerste, onloochenbare, gedurig wederkeerende ervaring van het menschelijk bewustzijn, moet kentheoretisch streng en strikt worden gerekend. Veelal merkt men, zelfs bij critische overwegingen, dit allereerste kentheoretisch te constateeren gegeven niet op. En toch is het van centraal belang voor onze wetenschappelijke, wijsgeerige en Godgeleerde beschouwingen. Wie met dit grondgegeven der menschelijke bewustwording niet rekent, is incompetent om een gegronde overtuiging aan te hangen of door te geven. Moderne zakelijkheid en werkelijkheidszin op wetenschappelijk ge-

Sluiten