Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bied moet zich in ieder geval principieel rekenschap geven van dit phaenomenaal gebeuren.

Blijken bewustzijn en bewustzijnsinhoud aldus op te komen, te verwijlen en te verdwijnen uit de dit alles wekkende, dragende en weder als in zich opnemende Verborgenheid, zoo blijkt dat het bewustzijn met zijn inhoud is geactualiseerd naar den zooeven genoemden drieslag van het ontstaan, bestaan en vergaan. Kentheoretische bezinning moet daarom concludeeren: de activiteit of beweeglijkheid, die het bewustzijn met zijn inhoud actualiseert is grondphaenomeen der menschelijke bewustwording.

Naar dit grondphaenomeen heeft oi. Kant58) reeds verwezen, waar hij aanduidde, hoe de „Form der Gegenstande der Sinne," (uiterlijk en innerlijk) openbaren „Gestalt" en „Spiel". Waar, om een voorbeeld te nemen, de linkerhandschoen niet op de rechterhand past, terwijl van dit verschijnsel in formeelen zin geen verklaring kan worden gegeven, daar moeten die beide afwijkende vormen in hun tegengestelden stand zijn geactualiseerd. Het feit, dat hier nd. twee gelijksoortige vormen (handschoen) nochtans tegengesteld gegeven zijn naar de onmiddellijke, aanschouwelijke

Sluiten