Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tweeërlei grondervaring. Allereerst blijkt zij zelf met haar inhoud te ontstaan, te bestaan en te vergaan (op te gaan) uit, door en tot de Verborgenheid, die haar met haar inhoud wekt. Dus dient de Verborgenheid zich phaenomenaal aan als Oorsprong, Draagkracht en Voleinding van den menschelijken bewustzijnskring, welke Drievoudigheid geloovig wordt beleden als Schepper (Vader, Transcendentie), Verlosser (Zoon, Immanentie) en Verheerlijker (Geest, Glorificatie). In de tweede plaats blijkt het menschelijke bewustzijn deze saamhoorige tweeledigheid te openbaren, dat actualiteit of actueele spanning en idealiteit of ideëele bepaling in haar substantieel of functioneel verbonden zijn en zoo onderkent het menschelijk bewustzijn bezonnen geloovend, dat zoo ook het (of de) Verborgene, die zich in den bewustzijnskring openbaart, zich tweeledig in éénen uit, n.L als willend en denkend of als Wil (kracht) en Wijsheid (gedachte, woord). En waar deze twee in den bewustzijnskring, gelijk gezegd, samengaan, daar worden zij ook geprojecteerd of gededuceerd met betrekking tot het (of den) Openbaar-Verborgene als Oorsprong (Substantie, Vader), Wijsheid (Cogitatio, Beeld, Woord, Zoon) en Wil (Extensio, Kracht, Mogendheid, Geest). Zoo komt de mensche-

Sluiten