Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het algemeen en van Openbaringseigenschappen in het bijzonder spreekt, spreekt men van uit een bewustzijnsgegeven. Zoo gezien, zijn de Eigenschappen Gods Betrekkingsbegrippen, van uit het menschelijke bewustzijn op het Goddelijke Wezen en Werken betrokken. Met een enkel voorbeeld lichten wij dit toe. Waar gesproken wordt van Gods Almacht, daar projecteert68) of betrekt het menschelijk bewustzijn het Alomvattendheidsbesef van uit den eigen bewustzijnskring op Goddelijke Zijnsgesteldheid. Het probleem aangaande de Almacht Gods moge dan verder allerlei twijfel en moeilijkheden medebrengen, het geloof aan die Almacht, als zoodanig, stamt uit genoemd Alomvattendheidsbesef. Waar (om nog een voorbeeld te noemen) aangaande Gods Rechtvaardigheid wordt getuigd, daar houdt deze getuigenis niet in, dat God slechts alles verdeelt of doet naar ieders zin of behoefte maar daar wordt het Rechts- of Richtsbesef uit menschelijk ideaal op Goddelijke Vervuldheid betrokken. Gods Eeuwigheid is voorts projectie uit het Bestendigheidsbegrip enz. Met deze aanduiding, nog eens, achten wij dit belangrijke onderwerp allerminst uitgeput of Zelfs ook maar benaderd, wij bedoelden slechts met een enkelen blik aan te duiden, welk

Sluiten