Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

redelijkerwijze besluiten: door het geloof te verstaan, dat het Al, der eeuwen gang door Gods Scheppingsuitgang, door Zijn sprekend, gebiedend, verwerkelijkend Woord is voortgegaan80).

Wij herinneren hierbij, gelijk tevoren uiteengezet, hoe het woord „geloof" treffend is, aangezien het menschelijk bewustzijn niet uit eigen kring tot de bewustzijns-transcendente werkelijkheid voort kan gaan, tenzij door den „sprong des geloofs", die, Wetenschappelijk gesproken „hypothetisch", wijsgeerig gesproken „concludeerend", Godgeleerd gesproken „aspireerend" eigen bewustzijnsbeslotenheid aanvaardt als representant vanGoddelijke Zijnswerkzaamheid. Ook achter het scheppingsprobleem is voorts het probleem aangaande de beweeglijkheid verborgen. Want al wat wordt beweegt, zoowel naar het rijk der natuur als naar het rijk des geestes (Schriftuur). Een der eerste ervarings- of openbaringsgegevens van de menschelijke bewustzijnsgesteldheid aangaande Goddelijke (Scheppings)werkzaamheid dwingt derhalve tot de stelling: de werkelijkheid wordt, da. beweegt of wordt bewogen81). Hier blijkt, hoe geforceerd en onhoudbaar het, op grond van onbevooroordeelde bewustzijnsconstateering, mag heeten, indien men het

Sluiten