Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar namelijk een der eerste bewustzijnsgesteldheden is de gegevenheid, dat al hetgeen wordt (ook het bewustzijn zelve) als zoodanig bewogen of geactualiseerd, anders gezegd in de spanning der beweeglijkheid of wording is begrepen, daar gelooft, aspireert of concludeert de menschelijke bewustzijnsgesteldheid van uit eigen primaire gegevenheid, dat zij, hoewel primair gespannen of bewogen, nochtans secundair is gegeven, of gewekt is uit Goddelijke Verwerkehjking, Werkzaamheid of Actualiseering. De bewustzijnsbeweeglijkheid blijkt daarom zelfs uit het spel der taal. Zoo merkt Prof. Dr. H. J. Pos in zijn artikel over „het genetische Kennen en de Soort"87) op, dat dit genetische kennen zich in de eerste plaats richt op hetgeen, achtereenvolgens optredend, niet gelijk is, dus op het telkens nieuwe naar de bewogenheid van den kennenden geest, die naar de genetische bedoeling zich van het statische bedient en omgekeerd. Waar derhalve menschelijke bewustzijnsgesteldheid naar kennen, denken en spreken bewogenheid, spanning, actualiteit inhoudt en ook de werkelijkheid, zooals deze zich aan en in deze menschelijke bewustzijnsgesteldheid aandient, van diezelfde bewogenheid getuigt, daar blijkt uit deze (Goddelijke) bewogenheid

Sluiten