Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schepping als herschepping (nieuwschepping), zoowel naar verderf als heil. Kracht, wil, beweging, actualiteit, of welk begrip men phaenomenologisch met het begrip „geest" verbinden moge, houden daarom steeds bewogen-paradoxaal-verzoend in: voortgang, proces, di. geboorte tot volborenheid, inzet tot voleinding.

Vandaar, dat de Geest naar de Christelijke beschouwing, gelijk vroeger opgemerkt, Generator, Creator, Regenerator, IUuminator, Inspirator, Consolator, Gloriator kan worden genoemd als Actualisator zoowel naar het rijk der natuur als des Geestes (des heils), der schepping als der herschepping of nieuwschepping134). De Christelijke leer aangaande den (Heiligen) Geest1*7) nu houdt, mede phaenomenologisch beschouwd, verband met de empirisch te constateeren bewustzijnsgesteldheid, dat hetgeen tijdruimtelijk existeert, als zoodanig, bewogen, dus geactualiseerd blijkt. Het probleem aangaande de actualiseering der albeweeglijkheid mag dus ook hier (evenals, gelijk wij zagen, bij de kentheoretische vraag aangaande bewustzijnswekking naar vorm en inhoud) een grondprobleem worden genoemd aangaande het Werk van den (Heiligen) Geest. Ook hier ziet men dit grondpro-

Sluiten