Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(niet zien) en opstaan (geestelijk aanschouwen). En daarom gaat het geloof van *s menschen zijde (met zijn keerzijde, nd. den toekeer van Gods zijde) voort tot de hoop in het opstaan171) van 's menschen zijde met zijn keerzijde, nJ. de opwekking van Gods zijde. Totdat ten derde, ten laatste, in de liefde van 's menschen zijde gevierd wordt het eeuwige leven van Gods zijde, naar het willen en naar het kennen, dus naar hart en hoofd, naar leven en leer beide172). Want in de liefde viert de mensch, gestorven in het geloof, opgestaan in de hoop, het Godsverkeer in het eeuwig Heden17*), dat verleden en toekomst beweegt, draagt naar hetgeen is, was en wezen zal174). Hier blijkt, hoezeer het onvaste Christendom „vleeschelijk" is verkocht176) aan het zinnelijke en zienlijke zoolang het slechts toekomstige mogelijkheid en niet ook tegenwoordige werkelijkheid kent.Dan leeft en kent men slechts naar de horizontale lijn der tijdelijkheid het „na dezen"176) en verstaat niet, dat het „na dezen" naar den tijd, naar de natuur, verticaal wordt vervuld naar de eeuwigheid, naar den Geest, den Actualisator van verleden, heden en toekomst.

Dus beduiden opstanding en eeuwig leven niet slechts een natuurphaenomeen van levens-

Sluiten