Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7:17)» zooals ook de „Conf. Belg." inzet in het geloovend

hart tot den belijdenden mond.

-03) Matth. 16 :16; Joh. 20 : 22 v.v.

*•*) De kracht wordt mede tot macht, waar zij naar buiten treedt, Matth. 7 : 20; Joh. 1 : 12. "') Psalm 36 :10; Art. I der „Conf. Belg." -06) Ef. 3 : 19; II Tim. 1 :12. Het moge voor misverstaanden onjuist lijken, dat wij in een wetenschappelijke verhandeling zoovele opbouwende uitspraken uit Bijbel en Belijdenis hebben gegeven, de welverstaande begrijpt, dat de phaenomenologie van het Christelijk bewustzijn niet zonder deze zijne getuigenissen is weer te geven of te beoordeelen. — Wij hebben daarom in voorafgaand exposé een nieuwe, phaenomenologische methode van onderzoek aangegeven en naar de grondbeginselen uitgewerkt, die als zoeklicht verder kan worden toegepast om de waarde der Christelijke bewustzijnsbelijdenis ook van deze zijde te toonen. Dus kan men nu voorts, naar genoemde methode, op eigen gelegenheid, de beteekenis der Christelijke Waarheid als bewustzijnsgesteldheid, die zich op zijnsgegevens betrekt, handhaven en bevestigen, ook waar deze Waarheid in nadere bijzonderheden treedt. Ter toelichting geven wij nog een enkel specimen tot slot, dat ten voorbeeld der verdere uitwerking kan dienen. De „Catech. Heidelb." sluit met „wet en gebed". Deze beide, wet en gebed, blijken nu ook naar onze phaenomenologische methode zuivere waardeeringsgesteldheid aangaande zijnsgegevenheid in te sluiten. Want, waar het menschelijk bewustzijn, uit Goddelijke Openbaring, het heelal ziet als een worsteling om van chaos tot kosmos voort, om en op te gaan, daar is de wet representant van de orde, die hier gebaard, geopenbaard wordt in alle kringen van het menschelijk bewustzijn, die zich als werkelijkheidsgegevens aandienen. Want in den mikrokosmos als representeerende den makrokosmos zijn daar, in het algemeen gesproken, vier wetskringen: die der natuurwet, die der zedewet, die der denkwet en die der heilswet. De wet blijft aldus, phaenomenologisch, eisch van den gewekten of geboren kosmos zooals deze dan in het menschelijk bewustzijn wordt vertegenwoordigd. Daarom is wet: eisch, niet slechts voor de natuurlijke, zedelijke en redelijke maar ook voor de geestelijke wereld. En daarom is de wet de relatie-orde met betrekking tot God

Sluiten