Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

halen kunnen vre nog hu tientallen p d z

Aanbevolen.

SWtoiail?^ Michiel de Ruyter. Kv. van: Gebr, Kluit= Ato-r Wjzonderhedenj^^^^

jongens van 10-16 jaar 5ejaru ,g ^ j H. Isings; omvang 34» maaz. jrru» *

genaaid ƒ2.50. G-overt zijn de drie

Kort. inhoud:. Jeroen PeteierM£ toen ^ ^

matrozen van Michiel ^J^J^^v bevinden zich bij

boek ^^.T^^^Z^^^ G0V6rt 8 't begin van 't verhaal m Aigoruu en ze te

in dienst bij den ^jj^^neden komen ze op ontsnappen, en na veel op net admiraal-

de vloot van ^T£«n»g£ ^ £ Afnkaansche schip dienen. Ban gaat de vi beleven ze

kust en op de reede van St. üeorgej^deeen treurig avontuur ^«J^ kastelein wordt gemoris", er ontstaat een gevecm r ^ d

dood. Wie het gedaa» hedt weet men n - ^ ^ ^ drie vrienden moet het gewe*?^wezen, hij wordt opJeroen als de^moordenaar Tgehaald en blijft gehangen doch, ge ukkig, Jjl^ dt m West-

»Xet^^ *"* ^ "

ken geeft de heer Beenjlen geest der ^ . g

^r^t^^^s allrafva1, nog

SS'vrons SaMnistisch volksdeel. p fl %

Aanbevolen.

tlPS^^S^ Tromp. Uuiv^LVveengehikt voor Bijzonderheden: ^^^geülustreerd. Omjongens, ouder dan 13 jaar, aea , e 5Q

Zeemanszoonuitdel7eeeuw.

Sluiten