Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn. 't Verhaal is eenvoudig, de stijl is goed. De karakters van tante Chris en Rie zijn naar 't leven geteekend.

Aanbevolen. G. d.

Schrijfster: W. Blomberg—Zeeman. TM: Molenaar's Elsje.

Uitgave van: N.V. H. ten Brink's U. M., Arnhem.

Bijzonderheden: Oorspr. werk, geschikt v. meisjes van 11—14 jaar; 119 Madz. met 15 iU. v. Willem Wiegmans, 2e druk; prijs f 1.10 gec. Bij getallen groote reductie.

Korte inhoud: Na den dood van haar moeder en haar grootmoeder moet Elsje Mulder, het 11-jarig dochtertje van den molenaar van het dorp Z. bij Arnhem, voor de kleine huishouding zorgen. Ze is een meisje met een hart vol liefde voor allen, met wie ze in aanraking komt. In de eerste plaats geniet Vader daar van, verder ook Eric, een 2-jarigen vondeling, die later het zoontje van een Russischen Vader en een Engelsche Moeder blijkt te zijn. Als ze dit knaapje tot z'n zevende jaar heeft opgevoed, moet ze hem aan z'n Vader afstaan. Haar liefde wordt op een zware proef gesteld. Ze „hangt" aan Eric, dien ze naar Engeland vergezelt, maar 't heimwee van haar Vader brengt haar weer in den molen terug. Het verhaal eindigt met het huwelijk tusschen Elsje en den molenaarsknecht.

Beoordeeling: De Schrijfster teekent ons een zeer eenvoudig, Christelijk gezin, waarvan Elsje met haar hartje vol liefde het middelpunt is. Er zit spanning in 't verhaal, dat onze meisjes ongetwijfeld zal bekoren. De kindertoon is goed getroffen. De illustrator had den molenaar met een baardje moeten teekenen (bladz. 86), anders is 't onmogelijk, dat hij zenuwachtig aan zijn puntbaard trekt (bladz. 91). De ill. verduidelijken overigens den tekst. Vooral de strijd in Elsje's hart tusschen de pleegbroederliefde en haar Vaderliefde is goed geteekend. Natuurlijk zegeviert de Vaderliefde, hetgeen ook bevredigt.

Aanbevolen. G. D.

Schrijfster: W. Blomberg—Zeeman.

Titel: Het Kerstfeest van Jan Prik.

Uitgave van: N.V. H. ten Brink's U. M, Arnhem.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; omvang 60 bladz. met 7 ill. van Willem Hardenberg; prijs f 0.75 gec. Bij getallen groote reductie.

Korte inhoud: Jan Verbeek heeft al vroeg zijn moeder

Sluiten