Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streerd werden. — Kinderen, die moeten schoolblijven, zijn er 't zelfde aan toe als Napoleon-op-Elba. — Jij bent een succesnummer. — Een pechvogel enz. enz. In welke ULO-school wordt Boekhouden in VI gegeven? (Repetitie: Stel een Grootboek samen, waar alle rekeningen, debiteuren, crediteuren, kas, kassiersgoederen, enz. in voorkomen. Een Saldi-Balans van ).

Deze school heeft verder de eigenaardigheid, dat de leeraars les geven zonder eenig resultaat, indien de leerlingen hun aanteekeningen niet leeren! Dit geldt m hoofdzaak het eerste verhaal, dat gezocht en overdreven is. Een paar sterke staaltjes: De spiekerij is gebaseerd op de verwachting, dat de juf ongeveer een half uurnoodig zal hebben om een paar scheeve platen recht te hangen; Mevrouw Waldorp geeft haar man flensjes, opdat hij gemakkelijk proefwerk zal uitzoeken.

Het tweede verhaal is veel gewoner. Dit maakt dan ook (en bovendien, omdat meisjes-boeken blijkbaar veel moeilijker te fabriceeren zijn dan jongens-dito), dat ik het toch nog kan Aanbevelen. A. K.

Schrijver: Gatharina Bronsveld.

Titel: Wat Mies schreef.

Uitgave van: G. F. Gallenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en (vooral) meisjes van 14 tot 18 jaar. Omvang 158 blz. Prijs f 1.60 geb.

Korte inhoud: Nan is naar elders verhuisd en nu schrijft Mies haar uit Duinstad geregeld. In Nan's huis waar Mies eiken dag voorbij moet, als ze naar school gaat, woont nu de familie Van Ort. waarvan de 14jarige Annie, een gebocheld meisje. Mies' klassegenoote wordt op de H. B. S. Aanvankelijk door de overige meisjes gekleineerd en bespot, wint Annie langzaam maar zeker aller hart door haar lieftalligheid en onbaatzuchtigheid. Ook Mies wordt haar vriendin. — Het huiselijk leven der beide families en het schoolverkeer der meisjes wordt met groote aantrekkelijkheid geteekend Nicht Amanda's „hemelsche kant" wordt ontdekt. De karakters zijn goed uitgebeeld. — Als Annie voor haar gezondheid naar Zwitserland moet, wordt Mies meegevraagd. Het boekje eindigt met Annie's sterven.

Beoordeeling: Dit boekje in brieven is uitnemend geschreven. Vlot, levendig, gevoelvol. De karakters znn psychologisch doorvoeld, naar het leven geteekend. Mies is een echt H.B.S.-meisje van onzen tijd, een parelend sentiment, — toch niet sentimenteel; frisch en oorspron-

Sluiten