Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver: Van Diemen de JeL N. W.

THel: Jan Klomp en zijn makkers.

Uitgave van: J. H. Kok te Kampen.

Bijzonderheden: oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens van 10—14 jaar; twee deelen resp. van 99 en 105 bladz.; prijs: f2.25 ing., f2.90 geb

Korte inhoud: Een vijftal vriendjes at bu Meester Bares in de klas; één er van heeft een geniepig karakter; de anderen zijn aardige jongens, inzonderheid Jan Klomp, wiens vader smid is. Financieele zorgen en ziekte van moeder drukken bet smidsgezin. Dikwijls gaan de vijf vrienden er samen op uit en dan gebeuren er dingen die niet door den beugel kunnen. Piet Mortal, de Geniepigerd, weet telkens de schuld op de andere jongns tfwe^en. Boer Proon, een echt Christen, maakt hier een eind aan. Piet Mortal betert zich. Eind goed —

al Beoordeeling: Dit boek wint het van Maantje Pik. Uitstekende, gezonde lectuur. B Gaarne aanbevolen.

Schrijver: N. W. van Diemen de Jel.

Titel: Peter Blom en zijn Lies. ,

Uitgave van: Spmyt's Uitgevers-Mij., Amsterdam Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt yoor den leeftijd van 10-14 jaar; geb. ƒ 2^90; omvang «1 M**.

Korte inhoud: Lies(beth) Blom is een wilde kat, die zelfs een jongen een blauw oog slaat en haar kattekwaad door zwijgen en liegen tracht te verbergen. Tusschen haar vader en den naasten buurman, die eigenlijk 2t buiten elkander kunnen, ontstaat ernstige verwijderd doordat de hond van den laatste de>™n van Peter vermoordt. Als Lies bijna verdrinkt en „oom Barend» aan het ziekbed wordt geroepen om van „den goeden Herder" en „den Tollenaar» te vertellen, wordt de vriendschap stevig hernieuwd.

Beoordeeling: Een goed, christelijk boek Vooral de ruzie-om^ien-hond wordt gezellig verteld. Dat de em suge ziekte van Lies haar eigen berouw en baars vaders nalr-de-kerk-gaan ten gevolge heeft, is alleszins aan-

nemelijk. A £

Aanbevolen.

Schrijver: D. Dijkstra.

Titel: De jongens van Oudenoord. nU Uitgave vanTVan Holkema & Warendorfs U.-M.,

^ÏÏaïheden: Oorspronkelijk werk; geschikt voor

Sluiten