Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver: Francina.

Titel: Langs moeilijke wegen.

Uitgave van: J. M. Bredée's Uitg.-Mij., Rotterdam.

Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor meisjes van 12—16 jaar; omvang 70 blz.; prijs f 0.80 gecart. Bij getallen voor halven prijs.

Korte inhoud: Na een poosje bij moeder in de huishouding te zijn geweest, wil Glara graag winkeljuffrouw worden in 'n groot magazijn, samen met haar vriendin Anna. Hier komt ze in aanraking met meisjes uit wereldsche kringen, maar Clara blijft haar beginsel getrouw. Anna echter bezwijkt al spoedig in de verzoeking, komt van kwaad tot erger en eigent zich ten slotte ƒ 10 toe van de zaak. Ze wordt na ontdekking ontslagen, komt dan tot berouw en vindt vergeving.

Beoordeeling: Geschreven naar het bekende recept der aloude Zondagsschoollectuur, Het bedrijven van dergelijke, wat wij gewoon zijn te noemen „grove" zonden dóór kinderen in een boek vóór kinderen, kan me nooit bekoren. De illustraties doen 't ook niet erg. Overigens is de strekking goed.

Aanbevolen.

u- J. W. M.

Schrijver: Francina. Titel: Herman van Dalen.

Uitgave van: J. M. Bredée's Uitg.-Mij., Rotterdam.

Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor jongens van 12—16 jaar; omvang: 94 blz.; prijs f 0.90 gecart. Bij getallen voor halven prijs.

Korte inhoud: Herman, uitgeleerd op school, wordt bakkersknechtje. Hij is dol op voetballen. Als er op 'n keer dichtbij voetbalwedstrijd is en hij toevallig dien middag vrij heeft, gebruikt hij 35 cent van zijn baas om de entrée te betalen. Hij is stellig van plan 't geld ongemerkt terug te geven; doch eer hij dit doen kan, komt alles uit en zijn baas ontslaat hem op staanden voet. Dan durft hij niet thuis komen, maar gaat naar Amsterdam, waar een vroeger onderwijzer van hem woont, die hem thuis brengt en bij zijn baas voor hem pleit. Herman, die werkelijk zeer berouwvol is, mag weer terugkomen en zoo komt alles nog goed terecht.

Beoordeeling: 'n Tamelijk geschikt boekje, hoewel taal en stijl vooral in de gesprekken, wel wat natuurlijker konden wezen. Ook wordt er wel wat erg veel in „gepreekt" De illustraties zijn niet erg aantrekkelijk.

Aanbevolen.

u- J. W. M.

Sluiten