Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver: G. M. van Holle—Gaerthé.

Titel: Onder het stroodak.

Uitgave van: Nijgh & Van Ditmar's Uitg.-Mij.

Bijzonderheden: Oorspr. verh., geschikt voor jongens en meisjes boven 12 jaar. Groote mooie uitgave; 227 blz : met teekeningen van Tj. Bottema; 7e dr. Geb.: pr. f3.90.

Inhoud: Eva, een deftig zwak meisje in Amsterdam, moet. voor haar gezondheid naar haar tante op de Veluwe. Ze voelt zich daar eerst erg eenzaam, maar komt weldra in aanraking met de bewoners van „Het Stroodak" het groote, prettig ingerichte huis van Dr van ■Arlevoort. De kinderen gaan allerhartelijkst met elkaar en met hun ouders om. Mevr. van A. weet alles dan ook buitengewoon gezellig voor de kinderen te maken! Hei oudste meisje is Else, die voor het Gymnasium wordt klaargemaakt, omdat ze, net als haar vader, graag dokter wil worden. Phien, baar zusje, is een echte vroolij(kerd. Deze is dolblij als ze de Kerstweek bij Eva in Amsterdam mag doorbrengen; maar als ze daar is en merkt dat het Kerstfeest zoo heel anders gevierd zal worden dan ze bet thuis gewend is, verlangt ze zoo naar buis. dat ze den avond voor het feest weer plotseling in den gezeltigen fannUekring verschijnt. Het Kerstfeest wordt daar inderdaad in zeer gewijde, maar toch buitengewoon opgewekte stemming gevierd.

Beoordeeling: In dit allergezelligst geschreven boek blijkt boe onderlinge liefde een gezin gelukkig maakt. De echt Christelijke sfeer doet zoo weldadig warm aan, dat bet onwillekeurig opwekt om ook met meerder liefde anderen te bejegenen. Niet te jonge kinderen, vooral meisjes zullen er van genieten en zoo nu en dan ontroerd worden, 't Boek kan niet nalaten een goeden invloed uit te oefenen op kinderen zoowel als op ouders.

Van harte aanbevolen. E. H.

Schrijver: C. M. van Hille—Gaerthé.

Titel: De plaats waarop gij staat.

U'tgave van: Nijgh & Van Ditmar's Uitg.-Mij.

Bijzonderheden: Een vervolg van „Onder het Stroodak" en geschikt voor oudere meisjes, 3e druk, 240 pag. Prijs in prachtband f 3.90.

Inhoud: Ruut de Ruyve, een opgewekt, pittig meisje, weet met een blij hart te genieten van de mooie en goede dingen der aarde en ondervindt, „dat poëzie overal schuilt". Ze is kweekeling en komt vanuit school steeds langs den weg der zeven vreugden. Hoewel ze het thuis niet royaal hebben, daar haar vader al langen tijd ziek

Sluiten