Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de eerste tot de laatste bladzijde. Onze jongens zullen er van smullen. Zet het direct in uw schoolbibliotheek, waar het zeker geregeld „uit" zal zijn.

Van harte aanbevolen. G. D.

Schrijver: van de Hulst, W. G.

Titel: Er op of er onder.

Uitgave van: G. F. Callenbadh te Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk historisch verhaal; geschikt voor jongens en meisjes van 10—14 jaar; omvang 120 bladz., met 10 ill. van J. Isings Jr.; 3e druk; prijs f 0.60 gec, geb. f 1.05.

Korte inhoud: De Schrijver laat een 14-jarigen jongen zoon van een "Watergeus en timmermansknecht van Rochus Meeuwesz, de inneming en verdediging van Den Briel meemaken.

Beoordeel ing: Op leuke wijze vertelt de Schrijver in kernachtige, maar gekuischte jongenstaal over dit bekende feit uit onze historie Hij doet dat zoo, dat we een goed beeld krijgen van alles, wat daar in de eerste dagen van April 1572 in en om Den Briel is geschied. Natuurlijk is van dezen schrijver geen neutrale lectuur te verwachten. Hij laat in den stouten durf der Watergeuzen en de moedige daad van Rochus Meeuwesz Gods hand zien; en hij wijst op de ver-reikende gevolgen, die dit feit had voor het verdrukte volk, dat weer vertrouwen in Gods leidingen en geloof in Zijn hulp had gekregen. Zulke historische lectuur hebben we noodig voor onze jongens. En dan daarbij een verteller als Van der Hulst, die dwingt tot luisteren, ook als hij spreekt van fijne, teere dingen, van diepe vroomheid en echt menschelijke bewogenheid.

Aanbevolen. G. D.

Schrijver: van de Hulst, W. G.

Titel: Nick van den Bovenmeester.

Uitgave van: H. ten Brink, Arnhem.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; 9e druk; omvang le deeltje 116 bladz. met 33 ill., 2e deeltje 118 bladz. met 35 ill. v. W. Hardenberg; prijs f0.75 per deeltje ing.; groote uitgave f 2.25 geb. in één deel.

Korte inhoud: Niek Verschoof, het ondeugende zoontje van 't Hoofd der Chr. School, heeft een goed vriendje, Jan Hillebrand. Ze voeren samen heel wat kattekwaad uit. Niek komt door zijn speelscbiheid en onoplettendheid in school, in huis en op straat telkens in moeilijkheden,

Sluiten