Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijver: van de Hulst, W. G. Titel: He roode vlek.

Uitgave van: H. J. Spruyt's TJ. Mij., Amsterdam.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk vernaai, geschikt voor jongens en meisjes van 10—14 jaar; omvang van de schooluitgave 186 hl.; prijs f 0.85 ing.; omvang van de groote uitgave 215 bladz.; prijs f2.90 geb.; beide met 12 ill. van Tjeerd Bottema.

Korte inhoud: Het boek handelt in echte jongenstaal over de vriendschap van Karei van den dominee en Gert van den molenaar. Ze beleven samen heel wat avonturen. Ze spelen ..Indiaantje" op verboden terrein, waarbij Karel ontkomt, maar Gert straf oploopt, zonder evenwel z'n vriend te verraden. Bij een zwempartij schrikken ze van een „spook". Dikke Gert vlucht met de kleeren van Karei, die nu juist niet pasklaar voor hem zijn. Later redt Karei Gerts leven, als deze door een hollend paard door de weide wordt gesleept.

Beocrdeeiing: Het opschrift „Be roode vlek" zou een sensatie-roman doen vermoeden. Niets is echter minder waar. Be roodgeverfde wiek van den watermolen heeft een geschiedenis, die 't middelpunt vormt van dit jongensverhaal. Die geschiedenis grijpt Karei aan. Aanvankelijk is de ongunstige invloed van Niek op Jan grooter dan de goede van Jan op Niek. Maar tenslotte zegeviert de laatste, als Niek oprecht berouw krijgt, zijn kwaad belijdt en God om vergeving vraagt. Dat alles wordt spannend en in den goeden toon beschreven. Van de Hulst toont zich in dit boek weer de prettige verteller, naar wien niet alleen kinderen, maar zelfs ouderen gaarne luisteren. Beide jongens behooren tot het soort, zopals we er allen wel een of meer in onze klas hebben gekend. Dit boek geeft voedsel voor verstand en hart. Onze kleine kunstminnaars, onze jonge kunstproevers zullen er van genieten. Taal en stijl zijn natuurlijk in orde.

Aanbevolen. G. D.

Schrijver: \an de Hulst, W. G. Titel: In 't Kraaiennest.

Uitgave van: Uitgevers-Mij. E. J. Bosch, Amsterdam.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; omvang 206 bladz met 35 ill.; prijs f2.25 geb.

Korte inhoud: Het „Kraaiennest" is de zolder van Van Baaren; zijn 2 zoontjes zijn de „kraaien", die op dien zolder slapen en daar vaak heerlijk spelen. Ze bedenken heel wat guitenstreken, die niet altijd door den beugel

Sluiten