Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ren en na Grootmoeders dood blijft zij er inwonen. Hier moet ze uit- en liefst ook inwendig vervormd worden, wat niet gaat zonder bittere teleurstellingen aan beide kanten. Vooral „nicht" Cécile is een onuitstaanbaar wezen: ongenaakbaar en coquet Een sympathieke figuur is Grootmama d'Ablong, de eenige in deze „aristocratische" familie, die het dorpskind begrijpt Op een feestavondje ter eere van Cécile begaat Elsje een flater met een tooneelstukje en gelooft bovendien, dat zij tante's parelsnoer verloren heeft. Ze vlucht dan de straat op en komt den volgenden morgen ziek terug. Na hersteld te zijn, doet tante haar naar een kostschool, waar ze na twee jaar is gemetamorphoseerd in een (gelukkig niet onverdraaglijke) lady. Ze verlooft zich kort daarop met Cécile's neef Frits d'Ablong.

Beoordeeling: Op de titelpagina staat, dat die boek bestemd is voor meisjes van 8—12 jaar. M. i. is het beter geschikt voor 14—18-jarige, die ervan zullen genieten, want het boek is vol handeling en vlotten dialoogvorm, met hier en daar bladzijden (b.v. 121, 140), tintelend van humor.

Jammer, dat we op bladz. 5 twee stootende zinnen tegenkomen:

„Buitendien was het Zaterdag en had hij dus den langen Z o n d a g in het vooruitzicht, waarop hij uren achtereen kon schaatsenrijden".

„(Zn gevoelde) een aanbidding bijna voor wat zn zag om zich heen".

Bij een zeker volgenden herdruk zou dit gedeelte te schrappen zijn.

Overigens: hartelijk aanbevolen. G. J. in¬

schrijver: Kuylman, H. E. Titel: Snelwiêk de edelvalk.

Uitgave van: W. L. en J. Brusse's ü. M., Rotterdam.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens en meisjes van 10—16 jaar; omvang 128 bi. met 50 teekeningen van J. F. van Doormk; prns f 1.90, f2.90 gebonden. ..

Korte inhoud: In mooien stijl vertelt de Scnrnver over het moeilijke leven van Snelwiek, den edelvalk, den schrik der Veluwsche bosschen. Hij belaagt het leven van haas en konijn, duif en kraai; eend en, patrijs, maar zelf komt hij ook niet ongehavend uit den strijd.

Zoo b v als hij een wezeltje aanvalt dat een muizennest besluipt Met het wezeltje in zijn klauwen, zun overwinningskreet uitstootend, vliegt luj hoog de lucht

Sluiten