Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het algemeen is het boeiend geschreven. Dit Vaderlandlievende boek zullen de jongens met genoegen lezen.

Vele andere boeken van dezen schrijver zijn geschikt voor de bibliotheek.

Aanbevolen. E. h.

Schrijver: H. W. Plomp.

Titel: De Beukenhof.

Uitgave van: Kemink & Zoon, Utrecht.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk historisch verhaal, geschikt voor jongens van 10—16 jaar. Prijs alleen geb. fl.10. Geïll. met 3 platen. Omvang 101 blz.; 'n deeltje van de serie „Altijd Mooi", Kemink's nieuwe Jeugdserie

Korte inhoud: Dit verhaal vertelt van het harde leven der hofhoorigen in de 15e eeuw. Het speelt in den omtrek van Zutphen waar de heer van den Beukenhof heer en meester is en zijn harde vuist den hofhoorigen doet gevoelen, 'n Jongen van een jaar of 15, Wulfert geheeten, heeft den hond van den heer aan zijn poot gewond en bevreesd voor de straf, die daarop volgen zal, gaat hij op de vlucht Hij beleeft allerlei avonturen, komt in een klooster terecht en maakt daar mee de belegering van den Beukenhof. Want terwijl hij voortvluchtig was, zijn de getergde boeren in opstand gekomen en hofhoorigen en poorters samen weten het kasteel te vermeesteren en geven het aan de vlammen prijs. Later verrijst op de puinhoopen van het oude kasteel een nieuw, waarop dan een heer komt te wonen, die zijn hoorigen rechtvaardig behandelt

Beoordeeling: Dit is een zeer boeiend verhaal, dat de jonge lezers vast zal houden tot de laatste bladzij gelezen is. Al lezend raken zij eenigszins vertrouwd met sommige toestanden uit de Middeleeuwen. Het religieuze element ontbreekt in dit prettig geschreven verhaal, helaas geheel; we zouden het daarom onder de goede neutralen willen rangschikken.

Aanbevolen. p. de Z.

Schrijver: Poll Gornelia.

Titel: Een onvrijwillige logeerpartij.

Uitgave van: J. van Bleek — Den Haag.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, omv. 182 blz.; geïllustreerd door Marijke Povel met 4 buitentekst platen; schitterende band; prijs geb. f2.75, bij int. f2.50.

Korte inhoud: Netty, een stijfkopje van een jaar of 14,

Sluiten