Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen, genomen door Ford voor zijn personeel en wordt hij geschilderd als werkgever, die veel van zijn mannen gedaan krijgt, omdat hij er wat voor over heef :

Beoordeeling: Ook deze levensbeschrijving lijkt mij voor de grootere jongens (en evenzeer voor hun vaders!) zeer interessant en leerzaam.

Uit den aard der zaak is het wat eenzijdiger dan Edison, die zooveel „ijzers in het vuur heeft", waar Ford zich meer alleen met de auto en wat daarbij behoort bezig houdt.

Daartegenover staat, dat een auto iets is, waarvoor iedere jongen zich zeer interesseert, zoodat hem het boek toch niet gauw zal vervelen.

Ook dit werk is vlot vertaald, prettig te lezen en — evenals dat van Edison — met een aantal fraaie platen versierd.

Aanbevolen, voor oudere jongens (met hun vaders!)

J. M. G. J.

Schrijver: D. Rutgers en G. v. d. Meulen. Titel: Sierlijke Zwervers. Een zomer in de Veluwsche bosschen.

Uitgever: N.V. H. ten Brink's U. M., Arnhem.

Bijzonderheden: Uitgekomen in de serie-Wirtz, maar ook uitstekend voor de Bibi. geschikt. Omvang 148 pag. Prijs f 1.10. Leeftijd 10—12 jaar.

Korte inhoud: Cor, een zwak groote-stadskind, moet een zomer op de Veluwe gaan doorbrengen. Hij komt bij een oom in Harderwijk, waar hij! het Veluwsche leven meemaakt, en kennis maakt met de Veluwsche natuur. De schrijvers welen in het allersoberste gebeuren — alleen een stroopershistorie brengt romantische afwisseling — véél ongezochte natuurbeschrijving in te vlechten. De sierlijke zwervers uit de Veluwsche bosschen gaan voor den jongen lezer leven.

Beoordeeling: Ik kan hier weinig anders aan toevoegen, dan dat ik het boek óók voor de Bibliotheek gaarne aanbeveel. Er zit genoeg romantiek in om de spanning er in te houden, en de geheele opzet is zoo, dat het toch niet anders kan worden dan:

Hartelijk aanbevolen. J. L.

Schrijver: Salvafama.

Titel: Volkomen Veilig.

Uitgave van: G. F. Gallenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: een verhaal uit den tijd der kerkhervorming in België (16e eeuw). Bekroond door Ned. Zond.schoolver., 2e druk; omvang 157 blz.

Sluiten