Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit dezelfde fout van schijnbaar op maat te zijn geleverd. Er zit in dit deeltje wat te veel brave christelijkheid. Het gaat te gemakkelijk — het kwaad wordt gestraft, de deugd beloond. Het begin is soms al te evangeliseerend — en daardoor niet altijd even natuurlijk en waar. Het einde — de ondergang van den student Van Maarle en diens behoud — zijn beter weergegeven, hoewel 't geen boek van literair genot er door wordt, maar daarvoor werd het ook niet geschreven. Voor onze opgroeiende kinderen — mits ze niet te verwend zijn in lectuur — een wel boeiend en waarschuwend verhaal.

Aanbevolen. h. H.

Schrijver: Schouten, J.

Titel: De man van de boekenkist.

Uitgave van: W. Kirchner, Amsterdam.

Bijzonderheden: de ondertitel is: Waar het in De Groots dagen om ging, aan de jeugd verhaald; oorspr. werk; omvang 106 bladz., groote druk; prijs fO.90 ing., f 1.40 geb.; leeftijd 10—14 jaar.

Korte inhoud: De levensgeschiedenis van Hugo de Groot, „het wonder van Holland", wordt hier in smakelijken, meest dialoog-vorm verhaald. De schrijver maakt gebruik van de gelegenheid om Prof. Junius, Hugo's gastheer in Leiden, diens levensgeschiedenis te laten vertellen, waarin we dan hooren van zijn vervolging, de hagepreeken, de dood van Guido de Bray en De la Grange, enz. De twisten van Gomarus en Arminius. OWenbarnevelt, en Maurits. De Slijkgeuzen van Rijswijk, de „inname" van de Kloosterkerk en vele andere bijzonderbeden uit die veelbewogen dagen.

Het glanspunt van het verhaal is wel de beroemde ontvluchting in de boekenkist

Beoordeeling: In smakelijken vorm weergegeven, wordt het verkeerde ook verkeerd genoemd en het goede niet te veel opgehemeld. Prettig gedrukt en door Jan Wiegman ook goed geïllustreerd. De „zwartjes" vooral doen 't em.

Aanbevolen. J. R.

Schrijver: Schrijver. G. (G. G. van As.)

Titel: De jongens van de club.

Uitgave van: D. A. Daamen te 's-Gravenhage.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal; vooral geschikt voor jongens van 13—16 jaar; prgo in prachtband f3, ingenaaid f2. Geïllustreerd door O. Geerling. Ook verschenen in de Serie „School en Leven".

Korte inhoud: In het eerste hoofdstuk maken we

8

Sluiten