Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis met de vijf leden van de wandelclub De Jonge Bataven. Oprichter der club, tevens hoofdpersoon van bet boek, is Pim van Doorn, het dertienjarig zoontje van een weduwe, die na den dood van baar man een kruidenierszaakje begonnen is. Het is een tengere jongen, die zich vast voorgenomen heeft, later een steun voor rijn moeder te worden. Ala president fungeert Adriaan Hessen, de stevigste van bet vijftal. Ko Valkenstein, de zoon van den politiedokter, heeft zich, bij gebrek aan iets beters, bij het clubje gevoegd, maar voelt zich eigenlijk er boven verheven. Vooral Dries Vinke, wiens vader aan den drank verslaafd is, duldt hij slechts noode- Gert Schoemaker is de spotvogel van de club-

Een neefje van hem, Henk van Breemen, trekt als gast er veel mee op uit. Het boek beschrijft nu de avonturen van de clubleden en we volgen hen ook nog na de opheffing der club. Pim zien we als hoofd der school zijn ouden leermeester opvolgen. Ko brengt het tot advocaat en weet in die kwaJiteit den aan-lager-wal-geraakten Dries van den ondergang te redden. Henk, die hoopte, evenals zijn vader zendeling te worden, komt te over-

1^<Beoordeeling: Een vlot geschreven jongensboek, dat stellig ook door meisjes graag gelezen zal worden. Levendige handeling, natuurlijke toon. De naam van den auteur waarborgt een Christelijke sfeer. Als bezwaar zou te noemen zijn, dat het verhaal een te groote periode omspant, waardoor in de slothoofdstukken dingen ter sprake komen, die voor jeugdige lezers wel wat „te wijs" rijn. Aanbevolen. A-

Schrijver: G. Schrijver.

Titel: Toen moeder weg was.

Uitgave van: D. A. Daamen, Den Haag.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10—14 jaar; omvang 301 bladz. met 80 ill.; 2de druk; prijs f2.25 ing.; 13.25 geb.

Korte inhoud: In den tijd, dat de Ingenieur De Geuze in Indië is, wonen zijn vrouw en 4 kinderen, benevens de dienstbode Jannetje, die meestal met het mannelijk deel van haar naam werd genoemd, in Duinoord in Den Haag. Later, als hij in Indië een ongeluk heeft gekregen, gaat zijn vrouw hem verplegen, en komt de Geuzenfamilie op villa Clematis bij Opa Matveld in Berkendaal. Hier krijgen Tom en Willy, Mar en Greetje, in huis en op school een Chr. opvoeding, wat in den

Sluiten