Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schrijvers J. Smelik.

Titel: Wie zich verhoogt....

Uitgave van: W. D. Meinema, Delft.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk jongensboek van 153 blz.; goed-geïllustreerd, 3e druk. Gebonden: f 1.50. Leeltijd: 12—14 jaar. Bij bestellingen vanaf f 10— halve

prijs. , . ,

Korte inhoud: Jan heeft bijna de school doorloopen. Hij rekent er op, dat hij naar de H. B. S. zal gaan, hoewel zijn vader, eèn timmerman, het zeker niet bekostigen kan. Dit vak is Jan n.1. te min. Tante Cor, een naaister, die blijkbaar grof geld verdient, wil hem voor haar rekening de Ambachtsschool laten bezoeken. Hij hoort wat van het gesprek en meent, dat het de HBS geldt Hij bluft onder z'n makkers. Daarna krijgt zijn hoogmoed knak op knak. Hij had o.a. willen geuren op een gymnastiekuitvoering, maar... klemt zijn hand en kan niet meedoen.

Kort nadat hij op de Ambachtsschool is, komt een verwaande neef, een kweekeling, logeeren, die Jans hoofd op hol maakt Zijn tante maakt hem echter duidelijk, dat hij heeft te blijven, waar hij is Na een jaar heeft hij den eersten prijs!

Beoordeeling: Elk hoofdstuk handelt over hetzelfde onderwerp „de hoogmoed van Jan". Onder verschillende omstandigheden. Ieder familielid geeft zijn preek je daarover ten beste. Moeder doet het betoogend bestraffend. Vader driftig, de neef uit de hoogte (hij is 16 en zelf behoorlijk verwaand), de tante geërgerd en afdoend

Jan is verder geen kwade jongen en wil eiken keer wel, met Gods hulp, den goeden weg op. Als de ouders hem eens bijtijds gezegd hadden, dat om de kosten van de H B. S. geen sprake kon zun, zou Jan vermoedelijk ongeschokt de Ambachtsschool zijn binnengaten niet zonder vrees of sommige jonge lezers zullen meenen, dat men zich in-vredes-naam maar moet vernederen, opdat men later verhoogd zal worden. Matig aanbevolen. A'

Schrijver: Snoep Jr., J. ...

Titel: Ü6 Dordtsche Poorterszoon, een historisch verhaal uit veelbewogen dagen, 1417—1421.

Uitgave van: G. F. Callenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens van 12—16 jaar, omvang 236 blz.; prijs gecart. f0 80 geb. f 1.25, groote uitgave f2.20; ill. van Ismgs.

Sluiten