Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelijk 'n jongen, voor wie we sympathie krijgen. Er komt voorts 'n verklikker in voor, een verwoede Oranjeklant als Ooms, enz.

Beoordeeling: Ons lijkt dit een heel goed boek. 't Wakkert op de juiste wijze de Oranje-liefde aan, 't maakt bekend met 'n voornaam stuk historie, 'tis boeiend geschreven.

Aanbevolen. P- de Z.

Schrijver: Snoep Jr., J.

Titel: Dordt voor den Prins.

Uitgave van: G. F. Gallenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: oorspronkelijk historisch verhaal voor jongens van 10—16 jaar; omvang 219 blz.; prijs geb. f2.00, geïllustreerd door E. J. Veenendaal.

Korte inhoud: Het verhaal verplaatst ons in Dordrecht in het jaar 1572. We wonen een geheime samenkomst van ketters bij, die ontdekt wordt Verder volgt de terechtstelling van Jan van Kuyk; we krijgen het verhaal van de inneming van Den Briel, het feit dat Dordt Bossu voor 't hoofd slaat en eindelijk de rijde van den Prins kiest Tusschen deze historische feiten door is het verhaal gegeven van 'n smidsknecht Maarten Fransen, die nu eens vader De Bruin redt uit de handen van de schoutendienaars en dan weer 'n gesprek afluistert tusschen den ketterjager Jan van Drinkwaard en pater Zwitgen. 't Verhaal eindigt met 'n relaas over de eerste openbare preek in Dordt en het sterven van vader De Bruin.

Beoordeeling: 'tls een boek dat onze jongens zeker graag zullen lezen. Ze houden van verhalen uit den Geuzentijd en 't is goed, dat ze er af en toe een lezen. Dien tijd moeten ze kennen. 'tWas wel goed geweest als er naast een „leelijken" pater als Zwitgen ook 'n edele figuur van Roomsche zijde gestaan had. Steven, de vriend van Maarten, is wel Roomsen, doch dat was slechts 'n jongen.

Aanbevolen. ^- ae Zi-

Schrijver: J. Snoep Jr.

Titel: Met God voor 't recht.

Uitgave van: G. F. Callenbach, Nijkerk.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk van 192 blz. Niet geïllustreerd. Ingen. f 1.80. Geb. f2.55. Leeftijd: 14 j. en ouder.

Korte inhoud: 'tls een historische roman. De historie behandelt de overbekende belegering van Alkmaar; met

Sluiten