Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

streken, dat toch geen gevaar oplevert en dat niet vervalt in „Pietje-Bel-achtige lolligheidjes".

Een goed boek, dat op uitnemende wijze is geschreven. Zonder eenig voorbehoud kunnen we schrijven:

Aanbevolen. G. K. D.

Schrijver: J. Stamperius.

Titel: De ondergang van Reimerswaal.

Uitgave van Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk; geschikt voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; omvang 95 bl., met 12 pl.; 4e druk; prijs f 1.10 gec.

Korte inhoud: Verschillende stormvloeden hebben Zeeland en met name Zuid-Beveland in de jaren 1530, '32, '57, '61, '64 en '74 zoodanig geteisterd, dat groote stukken land zijn verzwolgen, o.a. ook het N.O. van ZuidBeveland, waarop de koopstad Reimerswaal met nog 7 dorpen en tal van kasteelen lagen.

Daarover vertelt de Schr. op onderhoudende wijze.

Door de historie is heengevlochten de interessante geschiedenis van den wreeden edelman Adriaan van Loodijke en diens schaapherder Wolf. In den eersten storm raakt de edelman zijn zoontje Adriaan kwijt, die door Wolf gered wordt. Later redt Adriaan Wolf.

We hooren van een valkenjacht, de meekrapteelt, een dijkval, den feestelijken intocht van Filips II in Reimerswaal, de bestorming van R. door de Watergeuzen en meer dingen, waardoor de jonge lezer ongezocht heel wat algemeene kennis opdoet.

Beoordeeling: Een goed neutraal historisch verhaal uit de 16e eeuw, een illustratie van der Zeeuwen spreuk: „Luctor et Emergo".

Daar onze jongens over 't algemeen van historie houden, vele passie voor 'tveleden hebben, kan dit boek hen bevrediging schenken. Stamperius doet 't verleden voor hen weer leven. Hij plaatst als een goed schrijver zijn personen in de lijst van hun tijd. Taal en stijl zijn goed.

Aanbevolen. D.

Schrijver. Stamperius^ J.

Titel: De ezel van den bakker.

Uitgave van: Gebr. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: Oorspr. werk, geschikt voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder; omvang 150 blz., illustraties van J. G. Kessler; ingen. f 0.75; geb. f 1.20.

Sluiten