Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan komt het leven op de Kruisberg in al zijn bijzonderheden geschetst. W. verandert. Niet gauw en niet gemakkelijk en als na 10 maanden, zijn ouders hem voor 't eerst opzoeken, vinden ze een geheel veranderde jongen. Als hij, weer twee maanden hUer, terugkomt, wordt de verloren zoon weer in eere hersteld.

Beoordeeling: Het deel an het verhaal, dat begint met Hfdst. 8 en handelt over het leven van de jongens in het R. opv. gesticht Kruisberg is met zooveel kennis van zaken en voorliefde geteekend, dat het niet anders kan, of de schr. moet dat werk zeer bekend zijn. Met heel veel belangstelling zullen de jonge en oude lezers dit deel doorlezen.

Over 't algemeen loopt er een zeer goede lijn door dit boek, 'teerste deel is echter minder geslaagd. De moeder is een vreemde, onbegrijpelijke figuur, en de zich op de voorgrond dringende Leo een onsympathieke broeder. .

Als het de bedoeling is geweest een Chr. gezin te schetsen is de schrijver te kort geschoten- Het godsdienstig leven van deze familie Muller is zóó oppervlakkig, dat zij de naam van Christen ouders niet dragen kunnen.

Doch dan komt het 2e deel met z'n verwonderlijke ervaring, dat er op het Rijksopv. gesticht een zeer Chr. opvoeding wordt gegeven. Dan durft een opv. ambtenaar te spreken over zonden, die als scharlaken zijn en mt kunnen worden. En aan de muren hangen teksten- B» voorgelezen wordt o.a. uit: „De God zijner Moeder1. Is dit alles realiteit?

Aanbevolen.

Schrijver: Visser P.

Titel: Het beleg van Alkmaar.

Uitgave van: Gebrs. Kluitman, Alkmaar.

Bijzonderheden: oorspronkelijk werk, geschikt v. jon^ gens van 10—14 jaar. Omvang 20$ blz., geïllustreerd met platen van H. G. Louwerse. 5de druk. Prijs ingen. f 1, geb. f 1,75. , .. ...

Korte inhoud: In hoofdzaak geeft de schrijver in dit verhaal het historisch gebeuren weer, doch hij dramatiseert wat en dat geeft levendigheid aan het verhaal, n Hoofdpersoon is Doede Gradesz , 'n boer uit Koedijk, die als messenkoopman «tkamp van Don Frederik bespionneert. Zijn zoon Hein, leerjongen van den bekenden timmerman Van der Mey, valt in handen van de Spanjaarden, doch weet te ontsnappen en binnen Alkmaar te komen- Heel

Sluiten