Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij vertelt van valken en koekoeken, van uil, specht en spreeuw, van tapuit en patrijs, kortom: hij is een avonturier met de camera, van wien 't spreekwoord geldt: Een vliegende kraai heeft altijd wat. En dat „wat" smaakt voortreffelijk. Dit boek is door zijn foto's een schat voor den vogelliefhebber.

Aanbevolen. A W.

Schrijver: A. G. G. de Vletter.

Titel: Max en Leo.

Uitgave van: E. J. Bosch, Baarn.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschik voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; omvang 137 bladz. met ill. v. J. G. Kesler; prijs f 1.25 geb.

Korte inhoud: Jelles, een bedelaar, wil zijn hond verdrinken. Max redt en houdt hem. Ze worden onafscheidelijke vrienden, Max en Lo, en beleven heel wat avonturen. Lo verjaagt 2 inbrekers, die 't op de bezittingen van Max' ouders gemund hebben. Later, als Max' ouders overleden zijn, en hij bij een gierigen Neef op de boerderij komt, zoekt Lo, die door Neef verkocht is, zijn jongen vriend op. Daar Neef geen hond op zijn boerderij duldt, verkoopt hij Lo aan Teun, een dierenbeul. Als deze tengevolge van dronkenschap een doodelijk ongeluk krijgt, komt Max weer in het bezit van Lo, die daarna door den vroegeren eigenaar Jelles gestolen wordt. Na heel wat wederwaardigheden — Max is intusschen van Neef weggeloopen — vindt de 11-jarige held zijn oom Karei en met dezen een aangenaam tehuis.

Beoordeeling: In dit spannend verhaal vertelt de Schrijver over de trouwe vriendschap tusschen een jongen en een hond. Roerend is vaak de wederzij dsche aanhankelijkheid en gehechtheid dezer jonge vrienden geschetst. Ofschoon een neutraal verhaal, hebben we toch niets gevonden, waarom 't verwerpelijk zou zijn, integendeel, we kunnen dit boek uit de bekende „Stamperius-Bibliotheek" niet alleen om taal en stijl, maar vooral om zijn goede strekking ten zeerste aanbevelen.

Hartelijk aanbevolen. J. R.

Schrijver: Weiland, H. Titel: Jan West, de jongen, die naar Zee wou. Uitgave van: Gebr. Kluitman, Alkmaar. Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens en meisjes van 8—12 jaar; omvang 158 blz.,

Sluiten