Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met 2 platen van J. G. Kesler. Prijs f 0,75 ing., f 1.20 gebonden.

Korte inhoud: Jan West, de held van het verhaal, is een wees, die bij een paar oude tantes en een brommerigen oom wordt opgevoed. Deze begrijpen den levenslustigen jongen niet. Ze willen van Jan, wien de trek naar de zee in het bloed rit — Vader en Grootvader waren zeelui — een landrot maken. De Maas ten W. van Rotterdam, waar Jan opgroeit, wakkert dien lust steeds meer aan. Het school- en huiswerk lijdt zeer onder het voldoen aan den drang, die hem geregeld op en bij- de Maas brengt Ten einde raad zoeken de tantes een tehuis voor hem aan den Veluwezoom bij 't Hoofd eener dorpsschool. Onder de liefdevolle, maar strenge leiding van het echtpaar Sterk, dat den jongen begrijpt, gaat Jan aan het leeren. Evenwel blijft er nog voldoende tijd over om te spelen en te ravotten. Heel wat avonturen beleeft hij. Hij redt Bram Sterk uit het water en helpt een brand blusschen. Toch wordt de zucht naar het water hem weer te sterk. Met een schoolmakker maakt hjj een vlot van planken, en gaat er mee aan het varen op den IJsel Door zijn open en eerlijk karakter krijgt hij goede vrienden onder de volwassenen, die hem helpen. Voorts weet hij te bewerken, dat een inbreker bij Mijnheer Sterk ingerekend wordt. Jan krijgt tenslotte zijn zin en gaat naar zee, waar hij flink vooruit komt.

Beoordeeling: Dit is een goed neutraal jongensboek. Nergens wordt het door krachttermen of laakbare uitdrukkingen ontsierd. In goeden stijl vertelt de Schr. boeiend over jongensavonturen, die aan waaghalzerij doen denken, maar ook als zoodanig door de opvoeders benen en „behandeld" worden. De nadruk valt op bet begrijpen van de jongensnatuur door de opvoeders, om resultaat te hebben bij de opvoeding. De jonge lezers zullen van Jan West gaan houden, omdat hij een „Hollandsche jongen" is, een jongen met moed in het hart en durf in rijn lijf. en wars van valsche streken. Aanbevolen. G. In¬

schrijver: Wijmans, H. A. Titel: Joosts Kerstfeest Uitgave van: Meinema, Delft.

Bijzonderheden: oorspr. verhaal voor jongens van pim 10 jaar; omvang 71 blz.: prijs ingen. f 0.65, gec. f 0.75. Bij bestellingen vanaf f 10.— halve prijs.

Korte inhoud: Een niet te sterk protest tegen het dempen der Zuiderzee in den jeugdigen held van dit aardige

Sluiten