Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schien sommigen niet zullen hinderen, maar die zonder schade gemist hadden kunnen worden.

Bl. 28: zoo gaat het bij dien re Jochems maar

door! (dit niet ingevulde woord laat vele aanvullingen toe).

Bl. 47: houd je maar taai, meid. Bl. 55: Drommels.

Bl. 79: Duvekater (enkele malen) en bl. 82: duveltje uit 't doosje.

Voor onze bibliotheken overigens heel gaarne aanbevolen

BL

Schrijver: G. K. de Wilde.

Titel: De geheimzinnige Villa. Een verhaal uit den wereldoorlog.

Uitgave van: J. van Bleek, 'sGravenhage, 1928.

Bijzonderheden: Oorspronkelijk, historisch verhaal, Zeer geschikt voor jongens van 10—14 jaar. Omvang 200 blz. Geïllustreerd. De platen ontsieren het boek. wat zeer te betreuren is, omdat de uitvoering van band en drukwerk zeer goed is. Prijs f 2.75 geb., bij int f2.50.

Korte Inhoud: Charles en Geert, 2 Luiker jongens, maken zeer bewust den Duitschen inval in hun vaderland en de beschieting van hun woonplaats mee. Als echte jongens van pim. 12 jaar zijn ze overal „bij", geven oogen en ooren goed de kost, zoodat zij bij hun spel in het park een en auder bij een der villa's op\merken, waardoor zij na de oorlogsverklaring belangrijke mededeelingen kunnen doen. Vader Augustinus, een der parochie-pastoors, is bijzonder mooi geschetst: de verpersoonlijking van de dienende liefde, in het kleine zoowel als in het groote. Ook het milde, echt Christelijke oordeel van dezen geestelijke over den vijand in voor dezen leeftijd geschikten vorm uitgedrukt, past bij deze figuur.

Na den val van Luik (1914) vindt de moeder van Geert met haar kinderen een schuilplaats bij den sluiswachter te Nieuwpoort Met de inundatie van het IJzergebied besluit het verhaal.

Beoordeeling: De Schrijver verdient lof voor de eenbeid, die hij bij het verwerken van zoo verscheiden" stof, heeft bewaard. De jongens rijn „echt" in bun spelen, in hun waarnemen, ook in hun haat tegen den vijand. — Maar ook juist getypeerd io hun hulpvaardigheid op verschillende momenten. Voor den geestelijke, Augustinus, alle lof, behoudens deze opmerking: Zijn Eerwaarde denkt en spreekt niet als Roomsch-

Sluiten