Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geestelijke. In dit opzicht is hij Protestant, zelfs van bepaalde kleur. Dit geldt ook van den vader van Geert: en de beschrijving van de toespraak bij het sluiten van de school op den morgen van do oorlogsverklaring. Wordt een en ander dus niet naar de werkelijkheid geschetst; het schaadt niet aan de boeiende wijze van behandeling en het verheugt ons, dat de geestelijke in zijn daden zoo fijn geteekend is, wat bewijst, dat de „figuren" uit de werken van Gerdes e.a. niet langer als model dienen.

Aanbevolen. W. J. V.

Schrijver: G. K. de Wilde.

Titel: De ondergang van „De Sperwer".

Uitgave van: J. v. Bleek, Den Haag (Scheveningen).

Bijzonderheden: Oorspronkelijk werk, geschikt voor jongens en meisjes van 11—15 jaar; omvang 212 bladz. met 4 platen van J. W. den Hartog; prijs ing. f2; gec. f2.40; geb. f2.75.

Korte inhoud: Het verhaal bestaat uit twee deelen. Het eerste gedeelte verhaalt van den strijd van een Hollandschen koopvaarder met de Chineesche zeeroovers in de Oost-Chineesche zee in 1627. De zeeroovers worden verslagen. Twee Hollandsche matrozen zien kans enkele edelgesteenten weg te moffelen. De ééne, Jan Weltevree, verbergt ze op een eilandje. Bi} het zoeken naar water op Korea wordt een drietal matrozen, waaronder Jan Weltevree, door de inlanders gevangen genomen.

25 jaar later kruist „De Sperwer" in dezelfde wateren. Het schip vergaat, maar de bemanning wordt gered op Korea, waar ze Jan Weltevree vinden in dienst van den Koning. Nu volgt een spannend verhaal met allerlei avonturen. Tot driemaal toe wordt een poging gewaagd om te ontvluchten. De laatste gelukt aan 8 matrozen, die Japan bereiken en vandaar naar Batavia reizen. Onderweg worden de diamanten gehaald en in Batavia te gelde gemaakt.

Beoordeeling: Lettend op de uittreksels uit een scheepsjournaal, die in Oud-Hollandsche taal en stijl zijn opgenomen, blijkt het een verhaal te zijn, dat naar historische gegevens is bewerkt. Er komen nog al wat „toevalligheden" in voor, die den kinderen niet zullen hinderen, waardoor het zelfs spannender en interessanter voor hen wordt. We hebben het in de zesde klasse voorgelezen en zonder uitzondering werd het een „fijn" boek gevonden. We missen bij de matrozen wel wat

Sluiten