Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ROND KERSTMIS

De Advents-officies heeten terecht het meest Westersche materiaal en eigen goed van het Avondland. Zij zijn van een indrukwekkende schoonheid. Zij gelden als de kostbaarste schat der Latijnsche Liturgie. De in grooten stijl geschreven Vasten-Officies vormen niet zulk een gesloten eenheid, staan niet vóór ons in zulk een ongerepte zuiverheid, als waarop die van den Advent mogen bogen. Waarlijk, een wonder meesterstuk van telkens boeiende, nooit vervagende schoonheid.

Voor de Kerk is de Advent een tijd van boete en gebed : evenwel werd de versterving verzacht en veel milder ons opgelegd dan in de Vasten. De onthouding heeft de Kerk in den Advent beduidend getemperd. Het blijde Alleluia blijft ook ruischen door onze kerken. De Advent ademt een geheel anderen geest dan de voorbereiding tot Paschen.

Over den duur van den Advent, zoowel in het Oosten als in het Westen, ware een lange verhandeling te schrijven. Wij moeten ons hier evenwel beperken.

Oudtijds in Gallig slechts eene week omvattend, groeide de voorbereidingstijd tot Kerstmis langzaam overal uit En niet alleen in het verre Oosten doch ook in West-Europa ontwikkelt zich het streven Kerstmis (Epiphanie) mettertijd te gaan versieren en te gaan omranken evenals Paschen.

Ook aan het winterfeest moest derhalve eene Quadragesima voorafgaan, gelijk dit met het lentefeest het geval was. Vandaar, dat men vooral in Gallië Kerstmis door zes Zondagen liet inleiden. De aanvang van deze voorbereiding lag dan bij het feest van Sint Martinus op n November, welke datum op het begin van den toenmaligen Advent werkte, gelijk dit thans het geval is met Sint Andries op 30 November voor den huidigen Advent.

In de oude Gallikaansche Kerk, wier invloed zóó ver strekkend was in Christelijk Europa, zette de Advent

X. Revue Bénédictine, XXXIII (1921), blz. 46-52.

Sluiten