Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rond kerstmis

(geitenherders) uit de Apennijnen af om op doedelzak en fluit hun pastorale liederen vóór de Madonna-beelden te komen spelen. In Duitschland, België en ook sommige streken van ons land ziet men op de vooravonden kinderen, vaak als herders verkleed, langs de huizen trekken om kerstliederen voor te dragen en op die wijze « de Moedermaagd in verwachting » te eeren.

Sint Thomas-Dag.

Nog een merkwaardige datum in den Advent is de feestdag van den apostel Thomas, bijgenaamd « de Ongeloovige ». Hij is het eenige heilige-feest, door het algemeene Romeinsche kalendarium in de voorbereidingsweek van Kerstmis voorgeschreven. Dat roode feest tusschen de paarse feriedagen valt telken jare op.

Deze dag, 21 December, is de kortste van het geheele jaar. Van oudsher is hij als de groote lotsdag gestempeld. Boven wezen wij erop, hoe volgens oud-Germaansch bijgeloof het einde van December een geheimzinnige tijd was, waarop men in donkere uren de komst en het werken der schimmen verwachtte. Die geesten ontdekken hun raadplegers de toekomst. Boven donkere gaten in de velden luistert men in Tyrol naar het nauwelijks hoorbaar gefluister, dat eruit opstijgt en de toekomst ontsluiert. Ofwel men legt het oor tegen den bakoven, want in den Thomas-nacht kan men daarin hooren bidden of spreken, fluiten en zingen. En dat alles heeft zijn geheimzinnige beteekenis \

In België, Spanje en Italië bestaat hier en daar het gebruik, dat men den laatkomers de deur voor den neus dichtsluit en hen niet binnenlaat, alvorens zij een tractatie beloofd hebben.

1. H. Mang, Unsere Weihnacht in Tirol, blz. 36.

Sluiten