is toegevoegd aan uw favorieten.

Rond Kerstmis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE DRIE HH. MISSEN OP KERSTMIS

Laetabundus exultet fidelis chorus. Alleluia.

Regem regum intactae prorudit torus : res miranda.

Angelus consüü natus est de Virgine : Sol de stella.

Sol occasum nesciens, stella semper rutilans, semperclara.

Sicut sidus radium, profert Virgo Filium, pari forma.

Neque sidus radio, neque Mater Filio fit corrupta.

Cedrus alta Libani conformatur hyssopo, valle nostra.

Verbum ens Altissimi corporari passum est, carne sumpta.

Isaias cecinit, Synagoga meminit nunquam tarnen desiit esse caeca.

Si non suis Vatibus, credat vel gentilibus : Sibyllinis versibus haec praedicta.

Infelix propera, crede vel vetera: cur damnaberis, gens misera?

Quem docet littera, natum considera: ipsum genuit puerpera. Alleluia I

Vol van vreugde nu jubelen de trouwe koren. Alleluia.

Een Koning-heerscher toch baarde een ongerepte : heerlijk wonder 1

De engel van den grooten Raad is geboren uit de Maagd : Zonne uit Sterre :

Zonne zonder ondergang, Sterre steeds in gouden glans, heldere sterre.

Als een Ster, die glansen schiet, brengt de Maagd haar Zone voort, vormgelijkend.

Noch de Ster wordt door den straal, noch de Maagd wordt door den Zoon, glans verminderd.

Cederboom van Libanon wordt aan hysopkruid gelijk in onz' laagte.

't Woord, dat meezelfstandig is met den Vader, lijdt op aarde vleeschgeworden.

Isaias zong het reeds — wat de Synagoog wel weet — nimmer echter houdt zij op blind te wezen.

Zoo zij haar profeet niet acht, hoore zij het heidensch woord : 't is in Sibyllijnsche lied lang verkondigd.

Ongelukkig blindenvolk, neem de oude woorden aan : wilt gij dan verloren gaan, arme kudde?

Dien de Schriftrol heeft voorzegd, baarde nu de Moedermaagd. Hij ligt vóór U, ziet Hem aan. Alleluia 1

***