Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE NAVIERING VAN KERSTMIS

Epiphanie eigenlijk doubletten zijn, in den grond der zaak hetzelfde geheim herdenkend.

Nu is het zeer opvallend, dat het eerste feest der doubletten, Kerstmis — in de definitieve regeling der Liturgie — evenals Paschen een voorbereidingstijd aannam, namelijk den Advent; terwijl de tweede doublette, Epiphanie, van 't Paaschfèest de naviering nabootste in het octaaf van Driekoningen. Aldus kregen beide iets van Paschen.

Wat octaaf van Kerstmis in het brevier genoemd wordt, kan men niet vergelijken noch met het Paasch- noch met het Epiphanie-octaaf. Onmiddellijk sluiten aan Kerstmis eene rij Heiligen-feesten aan. Er bestaat niet eens een eigen Mis-formulier en Brevier-gebed, betrekking hebbende op 's Heeren geboorte voor den tweeden Kerstdag. De tweede Paasch- en Pinksterdag zijn nog vol van het mysterie op den eersten gevierd ; niet zóó evenwel de tweede Kerstdag.

♦*»

Wij spraken zooeven van een rij Heiligen-feesten op den voet het Kerstfeest volgend. Deze vierdagen van de « Comités Christi — de Gezellen van Christus » zijn zeer oud. De geschiedenis van het ontstaan dezer Heiligen-feesten behoort tot de meest ingewikkelde. Alleen hierover ware een eigen verhandeling van tamelijk groote uitgebreidheid te schrijven. De Middeleeuwsche symboliek en Theologie geven allerlei soort redenen ten beste om de logische volgorde in de opeenvolging dier feesten te bepleiten. Niets daarvan is steekhoudend. Deze rij feesten is van overlange tijden af ontstaan en gegroeid uit allerhande lokale, toevallige omstandigheden. Ziedaar de nuchtere geschiedkundige waarheid geplaatst tegenover de poëtische fantasie der Middeleeuwen.

Op den dag na Kerstmis vierde men in 't Oosten waar-

Rond Kerstmis

5

Sluiten