Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Post la mango la cikonio invitis la vulpon.

La vulpo akceptis la inviton kaj gi iris al la cikonio por mangi.

Sur la tero nun staris ne telero sed vazo.

La cikonio per la long^oeko povis mangi.

Sed la vulpo havas tro dikan kaj tro largan buson. kaj gi ricevis nenion.

Nun la cikonio ridis kaj la vulpo iris for.

Kun malplena stomako.

Tio estis pago Pro malbona ago.

Leer van buiten.

rakonteto — verhaaltje

cikonio — ooievaar

vulpo — vos

tero — aarde, grond

granda — groot

telero — bord

mangajo — voedsel (eten)

komenci — beginnen

beko — snavel

plata — plat

post — na

inviti — uitnoodigen

akcepti — aannemen

invito — uitnoodiging

Zeg nu eens: vaasje =... bordje =....?

vazo — vaas longa — lang dika — dik larga — breed buso — mond, bek ricevi — krijgen nenion — niets ridi — lachen malplena — leeg plena — vol stomako — maag pago — betaling pagi — betalen pro — wegens ago — handelwijze

mondje =.... snaveltje = ..

Sluiten